Николай Пламенов Марков

Роден на 12 февруари 2010 г.


Валентин Светославов Георгиев

Роден на 27 септември 2010 г.


Никола Николаев Цолов

Роден на 11 декември 2010 г.


Кристиян Здравков Лумбев

Роден на 13 септември 2010 г.


Петър Петров Гергов

Роден на 5 юли 2010 г.  Никола Боянов Манахов

Роден на 19 април 2010 г.


Йоан Георгиев Неговански

Роден на 2 август 2010 г.


Дамян Диянов Ненов

Роден на 2 ноември 2011 г.  


Кристиян Димитров Димитров

Роден на 11 януари 2010 г.


Треньор:

Симеон Стоянов

СЪСТАВ