Денислав Христов

Роден на 18 септември 2009 г.


Димитър Дамгалиев

Роден на 6 октомври 2008 г.


Петър Петков

Роден на 6 август 2008 г.


Meрт Салим

Роден на 4 август 2008 г.


Атанас Куклев

Роден на 4 септември 2008 г.

Калоян Белчев

Роден на 15 април 2008 г.


Александър Петров

Роден на 8 юли 2008 г.


Стефан Йорданов

Роден на 20 януари 2009 г.


Йордан Маринов

Роден на 8 февруари 2008г.


Петър Арнаудов

Роден на 5 февруари 2008 г.

СЪСТАВ